Utdrag fra jubileumsheftet ved 25-årsjubileet i 1989.

GRENDE HUSFLIDSLAG 1964 – 1989.

Våren 1963 ble det arrangert "Husflidsuke" på Skansen. Martha Hellne var en av dem som besøkte denne "uka". Hun ble meget imponert over alt handarbeidet og teknikkene som ble presentert, og interessert i å starte kurs i Blaker.  I desember samme år ble det arrangert kurs i halmarbeid på Fjuk, med fylkeskonsulent Tove Østby som lærer.  "Kurset hadde 27 elever og arbeidet gikk med liv og lyst."

Da det ble ytret ønske om å arrangere ei husflidsuke i Fjuk krets, svarte Akershus Fylkeshusflidslag at dette ønsket kunne imøtekommes dersom det ble dannet et lag.

4. mars 1964 ble laget dannet med 34 medlemmer, og lagets første leder var Turid Lund. Navnet "Grende" ble valgt ut fra tanken om at folk fra alle grender/ kretser i Sørum og nabokommunene kunne være medlemmer.

Det finnes få opplysninger om Grendes virksomhet de første årene. En rekke kurs ble arrangert; lampeskjermsøm, prydsøm, halmarbeider, billedvev, grindvev, brikkevev, teger, hardangersøm og kjolesøm med påfølgende mannequin-oppvisning, ikke bare i Blaker, men også helt ute på Ovlien Samfunnshus. Kursene ble arrangert på Fjuk, Haugtun og Rånåsfoss. I Martha Hellnes notater kan en lese: "Margerita Ficko og Bergliot Detchen har begge gjort meget for Grende Husflidslag."

Laget var meget aktivt i mange år, men aktiviteten lå nede i begynnelsen av 70-årene.

I 1974 tok Øivind Brakestad initiativ til å starte opp aktiviteten igjen, og også denne gangen var Tove Østby med. Det ble valgt et interimsstyre med Øivind Brakestad som formann. Han fortsatte også etter årsmøtet  i 1975. Medlemstallet var nå 50. I Martha Hellnes notater kan en lese at laget virket meget godt til 1977, "men så flyttet en av de mest aktive, og det ble noe sykdom, så det ble en stillere periode."

I november 1978 ble det gjort et nytt forsøk på å få liv i virksomheten igjen. Det ble innkalt til møte på Haugtun skole, og et nytt styre ble valgt, denne gang med Gro Bakken som leder. Året etter ble det arrangert husflidsdager med halmarbeider ved Tove Østby.

Alle kurs og møter ble arrangert ulike steder i kommunen (Fjuk, Haugtun, Rånåsfoss,  Nordli) eller hjemme hos medlemmene. I 1981 begynte tanken om et egnet tilholdssted å modnes. Flere lokaler ble forsøkt leid: i Blaker Meieri, Blaker Samvirkelag, Huseby, Skansen. Det ble også antydet å dele lokaler med fotoklubben, men det var "lite tilfredsstillende å flytte møtene til Sørumsand." I 1985 fikk laget leie 2 rom i Berger landhandel, og "Grendestua" var dermed etablert.

Grende Husflidslags julebutikk i lokalene til Berger landhandel er nå blitt et fast og kjent arrangement. Denne tradisjonen startet i 1984, da på Haugtun skole.

I jubileumsåret er Grende Husflidslag, til tross for flere "nedgangsperioder; et levende lag med ca. 95 medlemmer. Laget arrangerer en rekke kurs, temakvelder og arbeidsmøter i Grendestua og på Haugtun skole. Av ønsker som styret har for de kommende år, kan nevnes ønsket om at en større del av lagets mange medlemmer engasjerer seg aktivt  i virksomheten.

 

Laget ledere gjennom 25 år:

Turid Lund, Magna Nordstrøm, Bergliot Detchen, Eli Hagen, Margit Fikke, Øyvind Brakestad, Gro Bakken, Bjørg Tangen, May Ekseth, Jane Hafsten, Kristin Sønderål Tolfsen og Ellen Vea.

beats by dre cheap legend blue 11s beats by dre cheap jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s lebron 12 legend blue 11s lebron 12 black infrared 6s legend blue 11s michael kors outlet online black infrared 6s black infrared 6s jordan 14 black toe kate spade outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue louis vuitton outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 6 black infrared legend blue 11s cheap jordans Legend Blue 11s jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared michael kors black friday louis vuitton outlet legend blue 11s north face black friday jordan 11 legend blue beats by dre black friday legend blue 11s michael kors outlet