Husflidsdagen 2013 ble viet til "Kvinneliv gjennom 100 Śr".

Grende lagde en utstilling og viste arbeid i forskjellige teknikker fra denne perioden.