INNMELDING

 Ja, jeg ønsker å bli medlem av Grende Husflidslag.  

Navn:___________________________________________________________

 

Adresse:_________________________________________________________

 

Telefon:_______________________________        Født:___________________    

 

E-post:___________________________________________________________

 Vennligst send til: 

Grende Husflidslag

Postboks 105.  1921 SØRUMSAND

Alternativt kan du gjerne sende en e-post til post@grendehusflid.no med de samme opplysninger.

Pris medlemskap i 2016:

Hovedmedlemskap  kr. 600,-
Husstandsmedlem   kr. 400,-
Barn/Ungdom           kr. 150,-

Medlemskap
inkluderer medlemsbladet Norsk Husflid og gir rett til 10% rabatt på kurs i regi av husflidslaget.  


 

Du kan skrive ut denne siden ved først å klikke deg inn på siden før du klikker på skriver-ikonet, - eller skriv ned på eget ark.

 

Sist oppdatert:   08.06.16