Kulturleiren på Skansen

2004

 

I uke 27 -04 så ble det arrangert en kulturleir for barn i alderen 9-14 år på Skansen i regi av Kulturseksjonen  i Sørum i samarbeid med Grende Husflidslag.

Det var sang og spill og de laget kulisser og rekvisitter til et historisk drama med fokus på det å være barn på Blaker i 1816.

Grende var med som instruktører i veving, toving, spikking, strikking, smiing, plantefarging og lysstøping.

Nedenfor ser du en del av arbeidene som ble utført av deltagerne i Grendes regi.