Skansemarked 2003

Skansespillet ble i år satt opp for første gang. Forestillingen ble gjennomført på Blaker Skanse med stor suksess.

Grende var arrangør og deltager av markedet som ble holdt i.f.m. forestillingen. Det var innbudt flere utstillere/selgere og det var satt opp salgsboder utenfor vollene. Grende stilte opp med en stor salgsbod og fire håndverksutøvere. Sett bort fra regnet som perioder ødela for besøket, -og salget, så var arrangementet meget vellykket.

Bildene viser noe av aktivitetene.

Tilbake til aktivitetsoversikten